Floatopia es hoy!

Hoy en South Point Miami Beach se celebra Floatopia 2015! Vamos?